ทัวร์เกาหลี Easy Korea Ice Fishing (พักซูวอน-โซล) 5วัน 3คืน บิน JIN AIR(LJ)

ทัวร์เกาหลี Easy Korea Ice Fishing (พักซูวอน-โซล) 5วัน 3คืน บิน JIN AIR(LJ)

รหัสทัวร์ : CUCKR_LJ00099

เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย นำท่านสู่ ไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปชิคๆ ถนนแคฮังนูรี เป็นถนนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตัวอาคารของที่นี่มีความเก๋ นำท่านสู่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว นำท่านเยี่ยมชมไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรส สตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ นำท่านชม ลอตเต้ อควาเรียม รวมค่าบัตรเข้าชมอควาเรียม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ในกรุงโซล เดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ รวมบัตรเครื่องเล่นไม่จำกัดจำนวนรอบ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล นำท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด นำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านอินซาดง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล
17,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Jin Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 15 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ท่านอากาศยานอินชอน-หมู่บ้านเทพนิยาย-ไชนาทาวน์-ถนนแคฮังนูรี-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว)
 • วันที่

  3

  เล่นสกี-ไร่สตรอเบอร์รี่-ลอตเต้ อควาเรียม-ลอตเต้ ทาวเวอร์-สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด-ทงแดมุน
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-COSMETIC SHOP-พระราชวังเคียงบ็อค-ดิวตี้ฟรี-โซลทาวเวอร์-ช้อปปิ้งเมียงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-โรงงานสาหร่าย-ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก-อินซาดง-Alive museum-ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน-สนามบิน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
07 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 6,000 25 จองด่วน
09 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 18,900 17,900 17,900 6,000 25 จองด่วน
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 18,900 17,900 17,900 6,000 25 จองด่วน
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 6,000 23 จองด่วน
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 18,900 17,900 17,900 6,000 25 จองด่วน
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 18,900 17,900 17,900 6,000 18 จองด่วน
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 6,000 22 จองด่วน
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 6,000 25 จองด่วน
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 18,900 17,900 17,900 6,000 10 จองด่วน
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 18,900 17,900 17,900 6,000 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน