ทัวร์ยุโรป Easy Enchanted Europe 7วัน 4คืน บินQATAR AIRWAY (QR)

ทัวร์ยุโรป Easy Enchanted Europe 7วัน 4คืน บินQATAR AIRWAY (QR)

รหัสทัวร์ : CUCCH_QR00001

ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางสู่ ซุค (Zug) เมืองเก่าตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ ชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี ถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ ให้ท่าน เดินเล่นชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า ที่งดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินค้าชื่อดังของสวิส อาทิ นาฬิกา, มีดพกทหารสวิส, ช็อคโกแลต ฯลฯ เดินทางสู่ อินเทอลาเก้น (Interlaken) อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเลสาบ เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชม ซึทกลอกเกอ (Zytglogge) หรือหอนาฬิกาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ชม บ่อหมีแห่งเบิร์น เดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง ชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล ชม แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ (No.16 at Avenue Tissot) เคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า พร้อมทั้งพระพี่นางเธอฯ, รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ ถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ เดินทางสู่ แทสช์ (Täsch) เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท (Zermatt) หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ มุ่งหน้าสู่ มิลาน (Milan) เมืองศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การค้า และแฟชั่นที่สำคัญของประเทศอิตาลี เดินทางสู่ เจนัว (Genoa) หนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ชมความสวยงามของ วิหารซานลอเรนโซ (Cathedral of San Lorenzo) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11 ชมประตูปอทา ซอปรานา (Porta Soprana) หอคอยทรงกระบอกที่ใหญ่โตตั้งแต่สมัยยุคกลาง ชม บ้านโคลัมบัส (Casa di Colombo) จากภายนอก บ้านเกิดของนักเดินเรือผู้ยิงใหญ่ ชม ท่าเรือเจนัว (Genoa Harbor) ท่าเรือขนาดใหญ่บนทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายภาพกับ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Genoa Aquarium) เรือนกระจกทรงกลม ล่องเรือในทะเลสาบโคโม่ ชมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ดูโอโมหรือมหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของมิลาน หรือช้อปปิ้งสินค้าที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) อาคารศูนย์การค้าที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
43,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-โดฮา
 • วันที่

  2

  ซูริค-ซุค-ชมเมืองเก่าซุค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ ชาเปล-ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น-อินเทอลาเก้น-เที่ยวชมเมือง-กรุงเบิร์น
 • วันที่

  3

  กรุงเบิร์น-ชมย่านเมืองเก่า-หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ-บ่อหมีแห่งเบิร์น-โลซานน์-มหาวิทยาลัยโลซาน-สถานที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์-ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ-ทะเลสาบ เลอม็อง-แทสช์
 • วันที่

  4

  แทสช์-นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท-เซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน-อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือนั่งรถไฟกอร์นเนอร์กราท-นั่งรถไฟกลับแทสช์-มิลาน
 • วันที่

  5

  มิลาน-เจนัว-วิหารซานลอเรนโซ-ประตูปอทา ซอปรานา-บ้านโคลัมบัส-ท่าเรือเจนัว-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet-มิลาน
 • วันที่

  6

  มิลาน-เมืองริมทะเลสาบโคโม่-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-มิลาน-ดูโอโมแห่งมิลาน-แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2-ย่าน Via Montenapoleone-ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
 • วันที่

  7

  โดฮา-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
17 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 43,990 43,990 41,990 10,500 30 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 44,990 44,990 42,990 10,500 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน