ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Shirakawa Tottori ซุปตาร์ ยอดนักสืบ หิมะขาว 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Shirakawa Tottori ซุปตาร์ ยอดนักสืบ หิมะขาว 6วัน 4คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : TTNTJP_XJ00092

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ
30,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  ทาคายาม่า-ลานสกีทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • วันที่

  3

  เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคินคะคุจิ-ป่าไผ่อาราชิยาม่า
 • วันที่

  4

  เมืองทตโทริ-เนินทรายทตโทริ-พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย-พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 • วันที่

  5

  หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-อิออนมอลล์-สนามบินคันไซ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
 • วันที่

  6

  สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
13 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 34 จองด่วน
14 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 31 จองด่วน
15 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 34 จองด่วน
16 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 10 จองด่วน
17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 18 จองด่วน
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 31 จองด่วน
19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 28 จองด่วน
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 9 จองด่วน
21 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 17 จองด่วน
22 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 30,888 30,888 30,888 8,000 เต็ม จองด่วน
23 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 32,888 32,888 32,888 8,000 34 จองด่วน
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 32,888 32,888 32,888 8,000 เต็ม จองด่วน
25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 35,888 35,888 35,888 8,000 34 จองด่วน
26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 35,888 35,888 35,888 8,000 27 จองด่วน
27 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 12 จองด่วน
27 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 34 จองด่วน
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 3 จองด่วน
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 2 จองด่วน
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 0 จองด่วน
29 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 34 จองด่วน
29 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 34 จองด่วน
30 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 38,888 38,888 38,888 8,000 34 จองด่วน
31 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 35,888 35,888 35,888 8,000 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน