ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Miyama Ine ซุปตาร์ ชาวประมง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Kyoto Miyama Ine ซุปตาร์ ชาวประมง 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : TTNTJP_XJ00107

ไฮไลท์!! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้านคายาบูกิ แห่งเมืองมิยาม่า ตระการตาความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ และเฉิดฉายย่านกิออน ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น และสักการะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ !! เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ช้อปปิ้งจุใจ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ
19,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่

  2

  ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์-เมืองมิยาม่า-หมู่บ้านคายาบูกิ-เกียวโต-ย่านกิออน
 • วันที่

  3

  เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-พิธีชงชาญี่ปุ่น-วัดคินคะคุจิ-เมืองอิเนะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-โอซาก้า
 • วันที่

  4

  หุบเขามิโนะ-น้ำตกมิโนะ-เอ็กซ์โปซิตี้-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-สนามบินคันไซ ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
 • วันที่

  5

  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
06 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
07 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
08 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
09 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
10 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
11 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
12 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
13 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
14 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
16 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
17 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
18 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
19 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
20 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
21 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
22 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
23 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
25 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 21 จองด่วน
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
29 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 24,888 24,888 24,888 7,900 34 จองด่วน
30 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 05 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
01 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 19,888 19,888 19,888 7,900 21 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 19,888 19,888 19,888 7,900 3 จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 11 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 เต็ม จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 เต็ม จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 25,888 25,888 25,888 7,900 เต็ม จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 0 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 22,888 22,888 22,888 7,900 34 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 23,888 23,888 23,888 7,900 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน