ทัวร์ยุโรปไอบีเรีย ริเวียร่า สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 10วัน 7คืน บิน(EK)

ทัวร์ยุโรปไอบีเรีย ริเวียร่า สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี 10วัน 7คืน บิน(EK)

รหัสทัวร์ : WCEUL_EK00035

เที่ยวยุโรปไอบีเรีย ริเวียร่า สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองบนยอดเขา มองต์จูอิค Mont Juic ชม อนุสาวรีย์ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส แวะบันทึกภาพกับมหาวิหารซากราด้า ฟาอมิเลียร์ ชมสะพานวิเยอร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่น้ำโอด
64,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirates
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  บาร์เซโลน่า-ยอดเขา “มองต์จูอิค-สนามกีฬาโอลิมปิค-มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์-ถนนลารัมบรา
 • วันที่

  3

  บาร์เซโลน่า-มอนต์เซอร์รัต-มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอรัต-อันดอร์รา ลาเวลลา
 • วันที่

  4

  อันดอร์รา ลาเวลลา-การ์กาซอน-ป้อมปราการกาการ์ซอน-ตูลูซ
 • วันที่

  5

  ตูลูซ-นีม-อาวีญง(เมืองแห่งพระสันตะปาปา)-สะพานปงต์ ดู การ์-มาร์เซย์
 • วันที่

  6

  มาร์เซย์-เอ็กซ์ ออง โพรวองส์-หมู่บ้าน มูสติเย แซงก์ มารี(สวยที่สุดในฝรั่งเศส)-นีซ
 • วันที่

  7

  นีซ-แซงต์ปอล เดอ วองซ์-คานส์-มอนติ คาร์โล-วิหารโมนาโค
 • วันที่

  8

  นีซ-โดเซเอคควา-อิมเปเรีย-Villa Grock-เจนัว-อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
 • วันที่

  9

  เจนัว-SERRAVALLE DESIGNER OUTLET-มิลาน-ดูโอโม
 • วันที่

  10

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
27 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 17,900 11 จองด่วน
30 ธ.ค. 62 - 08 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 17,900 เต็ม จองด่วน
17 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 64,900 64,900 64,900 16,900 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน