ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7วัน 4คืน บิน(QR)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 7วัน 4คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : WCEUL_QR00035

เที่ยวยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี เยือนเมืองฮัลสตัทท์ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต บริเวณโดยรอบ ล้วนเป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ถ่ายรูปคู่กับ “พระราชวังเชินบรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์ก
37,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  โดฮา-เวียนนา-ฮัลสตัทท์-เชสกี้ คุมลอฟ-เชสกี้ บูเดอโจวิช
 • วันที่

  3

  เชสกี้ บูเดอโจวิช-ปร๊าก-ปราสาทปร๊าก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-สะพานชาร์ล
 • วันที่

  4

  ปร๊าก-บราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา-บูดาเปสต์-ฮีโร่สแควร์
 • วันที่

  5

  บูดาเปสต์-คาสเซิ่ลฮิลล์-Outlet Parndorf
 • วันที่

  6

  บราติสลาวา-เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์ทเนอร์-โบสถ์เซนต์สตีเฟน
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
21 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
23 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 26 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 23 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 29 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
24 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน
28 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 37,900 37,900 37,900 13,900 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน