ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12วัน 9คืน บิน(QR)

ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12วัน 9คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : WCEUL_QR00043

เที่ยวอาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย แวะถ่ายรูปกับ ศูนย์ประชุม เฮดาร์ อาลิเยฟ ชมภาพแกะสลักหิน Rock Art Cultureal Landscape ชมสุเหร่ายิดดิ Yeddi Gumbaz เข้าชมพระราชวังเชคี เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองเป็น World Heritage Site 2019
89,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  โดฮา-บากู-ศูนย์ประชุม เฮดาร์-จตุรัสธงชาติอาเซอร์ไบจาน-คริสตัลฮอล์
 • วันที่

  3

  โกบาสตัน-ภูเขาโคลน-อิเชรี เชเคอร์-หอคอยไมเดน
 • วันที่

  4

  อนุเสาวรีย์ ดีรี บาบา-สุเหร่ายิดดิ กัมบัส-สุสานเชอร์วาน คาน-เชอคี
 • วันที่

  5

  พระราชวังเชอคี-ลาโกเดกี้-ซิงนากี-วิหารเซนต์นีน่า-ทบิลิซี
 • วันที่

  6

  มัคเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวรี-สเตแพนมินด้า-โบสถ์ตรินีตี้-โชว์พื้นเมือง
 • วันที่

  7

  ทบิลิซี่-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน-ย่านเมืองเก่าทบิลิซี่-ป้อมนาริคารา
 • วันที่

  8

  ซาดาโคล-เมืองฮักพาท-อารามมรดกโลกฮักพาท-ซีแวน-ล่องเรือ-อารามซีแวน
 • วันที่

  9

  ซีแวน-เจอร์มุก-กระเช้าตาเตฟ-วิหารทาเตฟ
 • วันที่

  10

  วิหารโนราแวงค์-วิหารคอฟ วิราฟ-วิหารเกคฮาร์ด-อารามการ์นี-เยเรวาน
 • วันที่

  11

  เยเรวาน-วิหารเอคมิอัดซิน-วิหารซวาร์นอทต์-สนามบิน
 • วันที่

  12

  เยเรวาน-โดฮา-กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
10 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 89,900 89,900 89,900 17,000 31 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 89,900 89,900 89,900 17,000 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน