ทัวร์เเกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 6คืน บิน(QR)

ทัวร์เเกรนด์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 6คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : WCRU_QR00001

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เข้าชมโบราณวัตถุล้ำค่าและภาพวาดมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์ สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พิเศษ ท่องเที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง กับ 3 เมือง ของรัสเซีย กรุงมอสโคว์ เมืองมูร์มันสค์ และเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
69,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  โดฮา-มอสโคว์-ตลาดสินค้าพื้นเมือง-สถานีรถไฟใต้ดิน
 • วันที่

  3

  มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • วันที่

  4

  มอสโคว์-เมืองมูร์มันสค์-เรือทำลายน้ำแข็ง-อนุสาวรีย์อัลโยวา-ล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  5

  มูร์มันสค์-หมู่บ้านซามิ-ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้-นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน-รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน-ทดลองขับสโนว์โมบิล
 • วันที่

  6

  มูร์มันสค์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ด้านนอก)
 • วันที่

  7

  เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-เมืองพุชกิ้น-พระราชวังแคทเธอรีน-โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
 • วันที่

  8

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-ป้อมปีเตอร์และปอล-ช้อปปิ้งถนน NEVSKY PROSPEKT เอาท์เลทวิลเลจปูลโคโว-สนามบิน
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
25 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 77,900 77,900 77,900 12,900 เต็ม จองด่วน
29 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 77,900 77,900 77,900 12,900 22 จองด่วน
08 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 69,900 69,900 69,900 12,900 31 จองด่วน
22 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 69,900 69,900 69,900 12,900 31 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 12,900 31 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 69,900 69,900 69,900 12,900 28 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 69,900 69,900 69,900 12,900 31 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 12,900 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน