ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์.. บานาน่า ช็อกโก้ 4วัน 3คืน บิน(VN)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ ซุปตาร์.. บานาน่า ช็อกโก้ 4วัน 3คืน บิน(VN)

รหัสทัวร์ : TTNTVN_VN00003

สัมผัสการบริการฟลูเซอร์วิสบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่ เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค และความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ตื่นตากับ สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ำกลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
14,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietnam Airlines
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg
 
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองดานัง
 • วันที่

  2

  เมืองฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-วัดฟุกเกี๋ยน-หมู่บ้านกั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-วัดลินห์อึ๋ง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR
 • วันที่

  3

  บานาฮิลล์-สวนสนุก The Fantasy Park-รถราง หรือ Alpine coaster-สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)-วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง-แช่บ่อน้ำพุร้อน
 • วันที่

  4

  สวนน้ำ Ebisu Than Tai-เมืองดานัง-สะพานมังกร-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,888 14,888 14,888 4,500 16 จองด่วน
02 ม.ค. 63 - 05 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
04 ม.ค. 63 - 07 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
07 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
09 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 14 จองด่วน
14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 16 จองด่วน
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
06 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 27 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 เต็ม จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา คลองจั่น 156-520-4920
บัญชีสะสมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา โลตัส บางกะปิ 177-243-5781
บัญชีออมทรัพย์ นายธนาพัชร เงาจินดา หัวหมาก 078-243-3204
บัญชีออมทรัพย์ นางปณิตา อิทธิลีลาเวช เซ็นทรัลเฟสติว้ล ภูเก็ต 817-216-835-0
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน